Dzisiaj jest Wtorek, 11 grudnia, godzina: 07:37

Książki

Nie Ogińska, ale urzędnicy i żołnierze?

Książki09 marca 2016, 20:55

Aleksandra Ogińska, owszem, odegrała wielką rolę w kształtowaniu dzisiejszej pozycji Siedlec w regionie. Jednak jeszcze ważniejsze znaczenie – jak pisze Andrzej Chojnacki – miało ulokowanie przez zaborców w pierwszych dekadach XIX wielu urzędów i garnizonu, co przesądziło, że miasto z czasem stało się lokalnym ośrodkiem o charakterze metropolitalnym.

 

Pod koniec ubiegłego roku w Siedlcach ukazała się książka Andrzeja Chojnackiego Żołnierze w społeczeństwie regionu siedleckiego w latach 1795-1831, podana do druku wersja pracy doktorskiej, obronionej na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w 2012 roku. „Żołnierski” tytuł w naukowym żargonie nadany przez Autora publikacji sugeruje, że to książka dla pasjonujących się głównie historią wojskowości. Nic bardziej mylnego, powinni po nią sięgnąć również Czytelnicy zainteresowani dziejami Siedlec i życiem społecznym miasta na początku XIX wieku.

Wszyscy wiemy, że w czasach, gdy Aleksandra Ogińska była właścicielką Siedlec (1775-1798) przebudowała pałac, zmieniła wygląd parku, zbudowała Kaplicę pw. Św. Krzyża, z dworu uczyniła ośrodek życia kulturalnego Podlasia, odegrała istotną rolę w rozwoju ekonomicznym miasta. Jednak dr Andrzej Chojnacki w swojej pracy podjął udaną próbę udowodnienia tezy, że obecna pozycja Siedlec jest w dużo większym stopniu pochodną działań urzędników utworzonych tu w czasach zaboru austriackiego, Księstwa Warszawskiego i zaboru rosyjskiego siedzib władz cyrkułu, departamentu siedleckiego, województwa podlaskiego, guberni podlaskiej i guberni siedleckiej oraz wkładu w ten proces środowisk wojskowych.

Autor przypomina, że Pałac Aleksandry Ogińskiej i Siedlce w jej czasach były jedynie „nieodległym Warszawie miejscem, do którego przybywano dla powszechnych i modnych wówczas uciech dworskich”. Dziś powiedzielibyśmy, że Siedlce były daczą, letniskową miejscowością, w której kuzynkę dwukrotnie odwiedził król Stanisław August Poniatowski. Ważniejszą rolę dla okolicznych obywateli pełniły wtedy Liw, Drohiczyn, Mielnik, Łuków. Większy był Międzyrzec. Siedlce miały peryferyjne znaczenie. Dopiero działania urzędników Księstwa Warszawskiego sprawiły, że w trzeciej dekadzie XIX wieku miasta nie ominął Trakt Brzeski i w wytoczony w drugiej połowie tego stulecia przebieg linii kolejowych. Późniejszy rozwój miasta był konsekwencją tychże decyzji. Drugą grupą zawodową, która obok urzędników miała wpływ na ukształtowanie się lokalnego społeczeństwa, wyodrębnienie się regionu siedleckiego na pograniczu byłych ziem Korony i Litwy w okresie późniejszym, wpływała na organizm miejski, była działalność żołnierzy i wojska.

Andrzej Chojnacki skupia się w tej publikacji na wieloaspektowej analizie postaw żołnierzy i ich rodzin stacjonujących w Siedlcach w latach 1795-1831. Wielu z nich zostało tutaj lub w okolicach na stałe. Było to pokolenie wojskowych, które żyło i działało politycznie w Ojczyźnie zniewolonej, ale ich zaangażowanie w sprawy publiczne wraz z urzędnikami miało ogromny wpływ na kształtowanie się postaw w życiu społeczno-politycznych pozostałej części mieszkańców Siedlec, które dominowały w tych okolicach aż do odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nie pozostało to bez wpływu na powstanie inteligencji na tym terenie. Praca jest obszerna, ale w wyczerpujący sposób opisuje część społeczeństwa regionu siedleckiego, jakim byli wojskowi.

Od publikacji książki minęły już cztery miesiące, lecz dotychczas praktycznie w Siedlcach nie została zauważona. Szkoda, bo jest warta rozpowszechnienia.

Sławomir Kindziuk        

 

Andrzej Chojnacki, Żołnierze w społeczeństwie regionu siedleckiego w latach 1795-1831, Radzyń Podlaski – Siedlce 2015, ss. 510.

Galeria

Katalog pocztówek SKK

Książki05 grudnia 2018, 12:01
Do nabycia jest już nowa książka Sławomira Kordaczuka "Wojsko Polskie 1914-1939". Katalog Pocztówek Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów", zaprezentowana na grudniowym spotkaniu czło...

Eugeniusz Kasjanowicz. Premiera tomu poezji

Książki19 listopada 2018, 13:02
W piątek 23 listopada 2018 r. o godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. J. Piłsudskiego 5 zaprasza na wydarzenie artystyczne pt. „Niepodległej”, przygotowane z okazji 100-l...

Monografia 50 lat łukowskich zapasów

Książki04 października 2018, 16:15
Pół wieku temu powstała w Łukowie sekcja zapaśnicza w stylu klasycznym. Z tej okazji wydana została książka 50 lat łukowskich zapasów, której autorami są Sła...

Nowe e-booki w Siedleckiej Książnicy

Książki24 września 2018, 11:15
Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach wykupiła we wrześniu 2018 roku dostęp do wybranych publikacji elektronicznych, głównie z zakresu literatury pięknej oraz popularnonaukowej....

Pieniądze na nowości książkowe w MBP

Książki19 września 2018, 21:47
Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach otrzyma w tym roku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 80 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych. Dofinansowanie pochodzi z Programu W...