Dzisiaj jest Czwartek, 05 sierpnia, godzina: 19:05

RODO i Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności

 1. Portal opiniesiedlce.pl szanuje prywatność użytkowników serwisu. Dba ze szczególną troską o ochronę ich danych osobowych.
 2. Informacje o użytkownikach zbierane są w ramach polityki cookies, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 3. Zebrane dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawa.
 4. Operator może mieć obowiązek udzielenia informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom państwowym na podstawie żądań zgodnych z prawem i w zakresie wynikającym z żądania.
 5. Treści (artykuły) publikowane w portalu opiniesiedlce.pl podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.
 6. Portal opublikuje recenzje, komentarze i opinie odmienne od prezentowanych przez autorów tekstów zamieszczonych w serwisie, ale tylko wypowiedzi mieszczące się w kanonach otwartej dyskusji na argumenty oraz dobrego wychowania. Polemiki naruszające te zasady będą usuwane.

 

Obowiązek informacyjny RODO

Informacja o ochronie danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i obowiązującego od 25 maja 2018 r. (przepisy UE, zwane również RODO) informuję:

      1. Administratorem/Podmiotem przetwarzającym zebrane dane osobowe jest Agencja Dziennikarsko-Wydawnicza „Opinie” Sławomir Kindziuk, 08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 75

 1. ADW „Opinie”, jako administrator danych osobowych, gromadzi dane osobowe uzyskane podczas zawierania umów na świadczenie usług i w trakcie ich trwania;

- w przypadku osób fizycznych: imię (imiona), nazwisko, adres do korespondencji listownej, adres e-mail, numer telefonu do kontaktu;

- w przypadku przedsiębiorców, przedsiębiorstw i instytucji gromadzi również: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego;

- w przypadku korespondencji poprzez adres e-mail strony internetowej opiniesiedlce.pl gromadzi wyłącznie adresy e-mail osób nadsyłających komentarze i opinie do zamieszczonych na stronie publikacji oraz adresy e-mail osób nadsyłających publikacje z sugestią zamieszczenia ich w portalu opiniesiedlce.pl         

 1. ADW „Opinie” nie gromadzi i nie przetwarza danych wrażliwych oraz danych osób małoletnich.
 2. ADW „Opinie” gromadzi dane osobowe w następujących celach:

- zawarcia łączącej strony umowy, w tym szczególności realizacji usług, wystawienia i przechowywania faktur, ich archiwizacji, wykonania płatności ustalonych w umowie, także ewentualnie dochodzenia zaległych płatności w ramach windykacji i procesów sądowych;

- prowadzenia marketingu i przesyłania informacji o usługach oferowanych przez ADW „Opinie” w przypadku wyrażenia osobnej zgody.        

 1. Podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z ADW „Opinie”.
 2. Dane osobowe są przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji zawartych umów oraz prawnie uzasadnionych interesów ADW „Opinie” lub ochrony danych osobowych kontrahenta.
 3. Osoby, które przekazały dane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 4. ADW „Opnie” nie udostępnia innym podmiotom zgromadzonych danych, które są zabezpieczone zgodnie przepisami prawa.
 5. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przekazujący dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.