Dzisiaj jest Poniedziałek, 28 września, godzina: 02:12

Historia

Siedlce starsze o siedem lat

Historia31 sierpnia 2020, 22:28

W większości dotychczas wydanych publikacji o dziejach Siedlec autorzy podawali, że najstarszy przekaz o wsi Siedlce pochodzi z 1448 roku, ale inne źródła wskazują, że późniejsze miasto Siedlce jest starsze przynajmniej o siedem lat.

Odwołując się do genezy jakiejkolwiek miejscowości historycy i regionaliści zwykle przywołują pierwsze wzmianki o nich w źródłach pisanych. W powszechnej świadomości mieszkańców Siedlec, a i wielu badaczy, jako prawdopodobny moment powstania wsi o tej nazwie, od lat funkcjonuje rok 1448. Datę tę spopularyzował jeszcze w okresie międzywojennym zasłużony dla naszego miasta historyk i regionalista Antoni Winter. Rok 1448 wskazują również autorzy i redaktorzy dwóch fundamentalnych prac o dziejach Siedlec z ostatnich dekad: „450 lat nadania praw miejskich. Siedlce 1448-1995” z 1996 roku oraz „Siedlce 1448-2007” z 2007 roku. W publikacjach tych rok 1448 wskazano jako przybliżony początek wsi Siedlce ze względu na pojawienie się informacji o jej istnieniu w ugodzie dotyczącej poboru dziesięcin ze wsi parafii łukowskiej, zawartej między biskupem krakowskim Zbigniewem Oleśnickim a rektorem parafii łukowskiej, Mikołajem.

Jednak od kilku lat powoli oswajamy się z myślą, że Siedlce mogą być starsze przynajmniej o siedem lat. Dr Kamila Woźnica, jeszcze jako doktorantka Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH w uczelnianym czasopiśmie naukowym „Historia i Świat” (nr 3, 2014) opublikowała artykuł „Wieś Siedlce w Ziemi Łukowskiej”, a w nim przypomniała, że pierwszą znaną informację o wsi Siedlce zawierają wcześniejsze księgi ziemskie lubelskie. Zapisano w nich, że w 1441 roku Wojciech z Michowa zamienił się dobrami z Elżbietą, żoną Jana z Oleksowa. Przekazał jej połowę Siedlec i połowę Golic oraz Wolę Siedlecką i Wolę Golicką w ziemi łukowskiej za połowę Rudna i połowę Składowa w ziemi lubelskiej.

Kamila Woźnica podaje, że o 1441 roku pisali już w swoich pracach historycy badający m.in. dzieje Lubelszczyzny: Stanisław Kuraś w 1983 roku oraz Anna Sochacka w 1987 roku. Wzmiankę o istnieniu w 1441 roku miejscowości pod nazwą Siedlce Stara Wieś można też odnaleźć w wydanym w 1983 roku Słowniku historyczno-geograficznym województwa lubelskiego w średniowieczu (Dzieje Lubelszczyzny, Tom III).

Wniosek jest jeden. Badania najdawniejszych dziejów Siedlec wciąż wymagają pogłębienia. Natomiast mieszkańcom Siedlec, a zwłaszcza regionalistom polecamy dostępny w internecie artykuł Kamili Woźnicy z „Historii i Świat”, który został zauważony w Siedlcach przez niewiele osób. Autorka pisze w nim szerzej w ciekawy sposób także m.in. o źródłach archeologicznych, według których pierwsza osada w miejscu dzisiejszych Siedlec mogła istnieć już w XIII wieku a nawet wcześniej oraz analizuje genealogię rodzin właścicieli zamieniających się dobrami z Siedlcami w 1441 roku.

 

Sławomir Kindziuk 

 

 

Życie Siedleckie z 31 sierpnia 2018 r.              

Rok 1920 w regionie siedleckim

Historia14 września 2020, 10:14
W siedzibie Archiwum Państwowego w Siedlcach przy ul. Kościuszki 7 czynna jest wystawa „Rok 1920 w regionie siedleckim”.  Ekspozycję można też obejrzeć onlin...

Jak zmieniły się Siedlce .30 lat odrodzonego samorządu

Historia27 maja 2020, 12:46
30 lat temu odrodził się w Polsce samorząd terytorialnego. 27 maja 1990 roku w wolnych wyborach wybraliśmy rady miast i gmin, w tym również Radę Miasta Siedlce. A później wybra...

Spacer dawnymi ulicami Siedlec 1903-1939

Historia10 kwietnia 2020, 20:43
Archiwum Państwowe w Siedlcach zaprasza na swoją stronę internetową, na której można od niedawna obejrzeć on-line wystawę zatytułowaną Spacer dawnymi ulicami Siedlec...

Prof. Józef Piłatowicz: Słownik zapomnianych i niezapomnianych

Historia12 listopada 2019, 17:12
Niedawno ukazały się kolejne tomy Słownika biograficznego południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza. Gdzie i kiedy narodził się pomysł jego wydawania, jaki jest cel publikacji, czyje biog...

Jubileusz Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Historia27 września 2019, 16:12
Jesienią tego roku mija 60 lat od powstania Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wniosek o założenie spółdzielni został złożony 5 listopada 1959 roku. W następnym roku sp&o...