Dzisiaj jest Poniedziałek, 17 czerwca, godzina: 05:24

Historia

Siedlce starsze o siedem lat

Historia03 września 2018, 23:32

W większości dotychczas wydanych publikacji o dziejach Siedlec autorzy podawali, że najstarszy przekaz o wsi Siedlce pochodzi z 1448 roku, ale inne źródła wskazują, że późniejsze miasto Siedlce jest starsze przynajmniej o siedem lat.

Odwołując się do genezy jakiejkolwiek miejscowości historycy i regionaliści zwykle przywołują pierwsze wzmianki o nich w źródłach pisanych. W powszechnej świadomości mieszkańców Siedlec, a i wielu badaczy, jako prawdopodobny moment powstania wsi o tej nazwie, od lat funkcjonuje rok 1448. Datę tę spopularyzował jeszcze w okresie międzywojennym zasłużony dla naszego miasta historyk i regionalista Antoni Winter. Rok 1448 wskazują również autorzy i redaktorzy dwóch fundamentalnych prac o dziejach Siedlec z ostatnich dekad: „450 lat nadania praw miejskich. Siedlce 1448-1995” z 1996 roku oraz „Siedlce 1448-2007” z 2007 roku. W publikacjach tych rok 1448 wskazywany jest, jako przybliżony początek wsi Siedlce ze względu na pojawienie się informacji o jej istnieniu w ugodzie dotyczącej poboru dziesięcin ze wsi parafii łukowskiej, zawartej między biskupem krakowskim Zbigniewem Oleśnickim a rektorem parafii łukowskiej, Mikołajem.

Jednak od kilku lat powoli oswajamy się z myślą, że Siedlce mogą być starsze przynajmniej o siedem lat. Kamila Woźnica, doktorantka Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH w uczelnianym czasopiśmie naukowym „Historia i Świat” (nr 3, 2014) opublikowała artykuł „Wieś Siedlce w Ziemi Łukowskiej”, a w nim przypomniała, że pierwszą znaną informację o wsi Siedlce zawierają wcześniejsze księgi ziemskie lubelskie. Zapisano w nich, że w 1441 roku Wojciech z Michowa zamienił się dobrami z Elżbietą, żoną Jana z Oleksowa. Przekazał jej połowę Siedlec i połowę Golic oraz Wolę Siedlecką i Wolę Golicką w ziemi łukowskiej za połowę Rudna i połowę Składowa w ziemi lubelskiej.

Kamila Woźnica podaje, że o 1441 roku pisali już w swoich pracach historycy badający m.in. dzieje Lubelszczyzny: Stanisław Kuraś w 1983 roku oraz Anna Sochacka w 1987 roku. Wzmiankę o istnieniu w 1441 roku miejscowości pod nazwą Siedlce Stara Wieś można też odnaleźć w wydanym w 1983 roku Słowniku historyczno-geograficznym województwa lubelskiego w średniowieczu (Dzieje Lubelszczyzny, Tom III).

Wniosek jest jeden. Badania najdawniejszych dziejów Siedlec wciąż wymagają pogłębienia. Natomiast mieszkańcom Siedlec, a zwłaszcza regionalistom polecamy dostępny w internecie artykuł Kamili Woźnicy z „Historii i Świat”, który został zauważony w Siedlcach przez niewiele osób. Autorka pisze w nim szerzej w ciekawy sposób także m.in. o źródłach archeologicznych, według których pierwsza osada w miejscu dzisiejszych Siedlec mogła istnieć już w XIII wieku a nawet wcześniej oraz analizuje genealogię rodzin właścicieli zamieniających się dobrami z Siedlcami w 1441 roku.

 

Sławomir Kindziuk 

 

 

Życie Siedleckie z 31 sierpnia 2018 r.              

 

Archiwum Państwowe. Z Siedlec do Paryża

Historia30 maja 2019, 12:49
O przygotwanej przez pracowników siedleckiego Archiwum Państwowego wystawie prezentowanej m.in. w Paryżu i Turynie, zasobach archiwalnych i o tym, co mogą w nich znaleźć rodzinni geneal...

II Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze

Historia02 lutego 2019, 18:55
W dniach 14-15 lutego w Siedlcach odbędą się II Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze, pt. „ Archiwa w Polsce: wczoraj – dziś – jutro. 100 lat archiwów państwowych&rdquo...

Wystawa w Archiwum Państwowym

Historia07 stycznia 2019, 14:07
Do końca kwietnia w budynku Archiwum Państwowego przy ul. Kościuszki 7 można oglądać wystawę „Siedlce i region u progu niepodległości”. Na wystawie w siedmiu grupach te...

Sławomir Kordaczuk. Siedlecka Księga Chwały

Historia09 listopada 2018, 13:24
Ukazała się kolejna publikacja Sławomira Kordaczuka „Siedlecka Księga Chwały 1914-1944. Mieszkańcy regionu w walce o wolność i niepodległość”, przygotowana przez Autora na te...

Wystawa: Historia internowanych żołnierzy włoskich

Historia28 września 2018, 11:37
W „A galerii” w gmachu Wydziału Humanistycznego UPH od 27 września czynna jest wystawa „600.000 razy nie”, dokumentująca historię internowanych żołnierzy włoskich na ...