Dzisiaj jest Niedziela, 05 lipca, godzina: 05:11

Historia

W Archiwum: Okupacja na hitlerowskich afiszach

Historia10 września 2019, 12:30

W Archiwum Państwowym w Siedlcach przy ul. Kościuszki 7 od 20 września można oglądać wystawę „Okupacja w hitlerowskich afiszach. W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej”.

Niedawno obchodzona 80. rocznica wybuchu II wojny światowej jest okazją do przypomnienia tragicznych czasów z lat 1939-1945. Obchody kolejnych wojennych rocznic, które rozpoczęły się 1 września i czekają nas w najbliższych latach, zdominowane zostaną zapewne podkreślaniem militarnych aspektów konfliktu, uroczystościami na polach bitew i cmentarzach wojennych, rekonstrukcjami walk i innymi przedsięwzięciami oddającymi zasłużony hołd obrońcom Ojczyzny walczącym na wszystkich frontach tej najkrwawszej z wojen.

Ostatnia wojna była też jednak tragedią milionowych rzesz ludności cywilnej. Warto więc poświęcić nieco uwagi zarówno tym, których wojna pozbawiła życia, zdrowia i majątku, jak i tym, którzy wojnę przeżyli. Bo jakoś żyć było trzeba, nawet w najtrudniejszych warunkach. Jednym ze źródeł poznania wojennej rzeczywistości w naszym regionie mogą być okupacyjne afisze, przechowywane w zbiorach Archiwum Państwowego w Siedlcach. Jako że są to obwieszczenia urzędowe, na początek nieco niejako urzędowych informacji.

Utworzone w 1939 r. Generalne Gubernatorstwo dzieliło się na cztery dystrykty: krakowski, lubelski, radomski i warszawski. W skład dystryktu warszawskiego wchodziły m. in. powiaty siedlecki i sokołowsko – węgrowski, scalony na mocy zarządzenia gubernatora dystryktu warszawskiego z dnia 20 XI 1939 r.

            Władzę administracyjną w powiatach sprawowali starostowie. Stanowiska te, podobnie jak wszystkie inne funkcje kierownicze w administracji, obsadzone były przez Niemców. Starostowie skupiali w swoim ręku pełnię władzy nad powierzonym im terenem. Do ich kompetencji należały sprawy ruchu ludności, sanitarne, budowlane, wyżywienia i rozdziału wyznaczonych kontyngentów, egzekwowanie obowiązku pracy przymusowej oraz bezpieczeństwo ogólne na terenie powiatu. Starostowie mieli do swojej dyspozycji policję niemiecką (porządkową i żandarmerię), policję granatową i pomocniczą. Oprócz komórek starostw w niektórych miastach, np. w Siedlcach, Łosicach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie, utworzono swego rodzaju ekspozytury władz – komisariaty, na czele z komisarzami. Niezależnie od komisarzy miast zostali powołani burmistrzowie, którzy wykonywali polecenia komisarzy miasta i kierowników urzędów okupanta.

            Jednym z przejawów władzy starosty było prawo wydawania zarządzeń, które były narzędziami kontroli nad podbitym terenem. Zarządzenia te podawano do wiadomości publicznej w formie afiszów i plakatów, przesyłano do burmistrzów i wójtów gmin, którzy mieli obowiązek rozplakatowania ich w odpowiedniej liczbie na swoim terenie.

            Zarządzenia okupacyjne doskonale obrazują politykę władz niemieckich wobec ludności polskiej, ich stosunek do Żydów, eksploatację materialną zajętego terenu. Dlatego też stanowią bardzo cenne źródło archiwalne w badaniach regionalnych nad okresem okupacji. W powiecie sokołowsko – węgrowskim władze okupacyjne (głównie starostwie) wydały około 320 zarządzeń. Ponad jedna trzecia z nich zachowała się w zbiorach siedleckiego Archiwum Państwowego. W przypadku powiatu siedleckiego zachowało się 35 takich obwieszczeń. Dokumenty te przetrwały okres okupacji w zbiorach archiwów zakładowych urzędów gmin. W Archiwum Państwowym zostały zakonserwowane i zdigitalizowane w dużej rozdzielczości.

             

 

Jak zmieniły się Siedlce .30 lat odrodzonego samorządu

Historia27 maja 2020, 12:46
30 lat temu odrodził się w Polsce samorząd terytorialnego. 27 maja 1990 roku w wolnych wyborach wybraliśmy rady miast i gmin, w tym również Radę Miasta Siedlce. A później wybra...

Spacer dawnymi ulicami Siedlec 1903-1939

Historia10 kwietnia 2020, 20:43
Archiwum Państwowe w Siedlcach zaprasza na swoją stronę internetową, na której można od niedawna obejrzeć on-line wystawę zatytułowaną Spacer dawnymi ulicami Siedlec...

Prof. Józef Piłatowicz: Słownik zapomnianych i niezapomnianych

Historia12 listopada 2019, 17:12
Niedawno ukazały się kolejne tomy Słownika biograficznego południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza. Gdzie i kiedy narodził się pomysł jego wydawania, jaki jest cel publikacji, czyje biog...

Jubileusz Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Historia27 września 2019, 16:12
Jesienią tego roku mija 60 lat od powstania Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wniosek o założenie spółdzielni został złożony 5 listopada 1959 roku. W następnym roku sp&o...

Dr Rafał Dmowski: Czy siedlczanie znają historię miasta?

Historia16 września 2019, 11:57
Z postów w mediach społocznościowych wynika, że jest grupa siedlczan, która zna doskonale historię miasta. W Miejskiej Bibliotece Publicznej jest dużo opracowań, ale bra...