Dzisiaj jest Piątek, 24 maja, godzina: 17:06

Historia

Wystawa w Archiwum Państwowym

Historia07 stycznia 2019, 14:07

Do końca kwietnia w budynku Archiwum Państwowego przy ul. Kościuszki 7 można oglądać wystawę „Siedlce i region u progu niepodległości”.

Na wystawie w siedmiu grupach tematycznych prezentowane są dokumenty i zdjęcia obrazujące odradzanie się polskiej państwowości na terenie miasta Siedlce i regionu w latach 1917-1920. Większość charakteryzuje życie społeczne ówczesnego Podlasia, m.in. odbudowę polskich organów władzy i administracji terenowej, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w momencie braku okupacyjnych sił porządkowych, odbudowa i znaczenie Wojska Polskiego, charakterystyczny dla okresu powojennego problem obcokrajowców, jeńców wojennych i emigracji, przygotowania do pierwszych w dziejach Polski wyborów powszechnych, życie codzienne Polaków w momencie odzyskiwania niepodległości oraz pierwsze objawy rodzącego się kultu Józefa Piłsudskiego, opartego na autorytecie zbudowanym na wkładzie w odzyskanie suwerennego państwa, jeszcze sprzed bitwy warszawskiej. Archiwalia pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach, a  fotografie ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

Ekspozycję można oglądać do 30 kwietnia 2019 r. w auli budynku Archiwum przy ul. Kościuszki 7, w godzinach: poniedziałek - środa, piątek w godz. 8.30-15.00, czwartek w godz. 11.45-17.45.

Źródło: AP Siedlce

II Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze

Historia02 lutego 2019, 18:55
W dniach 14-15 lutego w Siedlcach odbędą się II Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze, pt. „ Archiwa w Polsce: wczoraj – dziś – jutro. 100 lat archiwów państwowych&rdquo...

Sławomir Kordaczuk. Siedlecka Księga Chwały

Historia09 listopada 2018, 13:24
Ukazała się kolejna publikacja Sławomira Kordaczuka „Siedlecka Księga Chwały 1914-1944. Mieszkańcy regionu w walce o wolność i niepodległość”, przygotowana przez Autora na te...

Wystawa: Historia internowanych żołnierzy włoskich

Historia28 września 2018, 11:37
W „A galerii” w gmachu Wydziału Humanistycznego UPH od 27 września czynna jest wystawa „600.000 razy nie”, dokumentująca historię internowanych żołnierzy włoskich na ...

Siedlce starsze o siedem lat

Historia03 września 2018, 23:32
W większości dotychczas wydanych publikacji o dziejach Siedlec autorzy podawali, że najstarszy przekaz o wsi Siedlce pochodzi z 1448 roku, ale inne źródła wskazują, że p&oacut...

Wycieczki z przewodnikiem po Siedlcach

Historia27 czerwca 2018, 21:37
PTTK Oddział „Podlasie” w Siedlcach zaprasza na bezpłatne wycieczki tematyczne po Siedlcach z przewodnikiem. Wycieczki będą organizowane zawsze w niedziele, ostatnia odbędzie się ...