Dzisiaj jest Poniedziałek, 17 czerwca, godzina: 05:03

Miasto

Adam Kowalczuk: Biedy trochę mniej

Miasto26 września 2018, 12:38

W Siedlcach z pomocy społecznej w 2017 roku korzystało 2031 rodzin, w których było 4546 osób. Jednak od kilku lat obszar biedy w Siedlcach z kilku przyczyn powoli kurczy się, maleje liczba osób potrzebujących wsparcia. Niestety rośnie grupa osób starszych, którym MOPR przyznaje świadczenia w postaci usług opiekuńczych - mówi wywiadzie Adam Kowalczuk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  

 

- Co jest wyznacznikiem biedy? Kogo lub jaką rodzinę uznaje się za biedną i kwalifikuje się do udzielenia pomocy społecznej?

 

- W pomocy społecznej decyduje o tym kryterium dochodowe. Jeśli dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł na osobę lub w przypadku osoby samotnej nie przekracza kwoty 634 zł przyznajemy takiej osobie lub rodzinie zasiłki różnego rodzaju lub pomoc niepieniężną. Przy czym sama bieda wynikająca ze zbyt niskich dochodów to za mało. Musi wystąpić jeszcze inna przyczyna, np. niepełnosprawność, bezrobocie, uzależnienie od alkoholu w rodzinie, opuszczenie zakładu karnego.  

    

- Jak dużo biednych rodzin jest w Siedlcach? 

 

- W 2017 roku ze świadczeń z pomocy społecznej udzielonych przez MOPR w Siedlcach skorzystało 2031 rodzin, w których było 4546 osób.

 

- Obszar biedy na terenie miasta w ostatnich latach maleje czy rośnie?  

 

- Zdecydowanie zmniejsza się, bo w porównaniu do 2014 roku, gdy na liście osób objętych świadczeniami było 2309 rodzin i 5256 osób w tych rodzinach, odnotowaliśmy spadek o ponad 12 proc, a więc 278 rodzin przestało korzystać z pomocy społecznej.  Wyznacznikiem poprawy poziomu życia wśród osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy może być coraz częściej występujące zjawisko, że osoba, której przyznano świadczenie, nie odbiera pieniędzy. O zmniejszaniu się obszaru biedy można też mówić przywołując inne dane, którymi dysponuje MOPR.

 

- Jakie to dane?

 

- Od kilku lat spada liczba osób korzystających z pomocy w postaci bezpłatnych gorących posiłków. W 2015 roku takie posiłki otrzymywało 416 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 865 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 198 najuboższych osób dorosłych. Natomiast w 2017 roku MOPR przyznał gorące posiłki dla 322 dzieci, 688 uczniów i 143 najuboższych osób dorosłych. Rośnie też zwrócona kwota należności powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami z Funduszu Alimentacyjnego, z ok. 479 tys. zł w 2015 roku do ok. 814 tys. zł w ubiegłym roku.

 

- Co jest przyczyną się zmniejszania się obszaru biedy w Siedlcach?

 

- Generalnie spada w Siedlcach bezrobocie, a podjęcie pracy nawet z najniższą płacą podnosi dochody w rodzinie, poprawia ich sytuację materialną. Ważnym czynnikiem, zawężającym obszary biedy w dużym stopniu jest na pewno program „500+”. Rodziny, które otrzymują z tego programu pieniądze stać na więcej. Były przypadki, że przyznawaliśmy dzieciom bezpłatne obiady w szkole, ale rodzice z nich zrezygnowali, bo dzięki 500+ zaczęli je sami finansować. Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną spada, ponieważ kryteria dochodowe kwalifikujące do przyznania świadczeń pozostają na tym samym poziomie, natomiast płaca minimalna w ostatnich latach wzrosła z 1400 zł do 2100 zł, a w przyszłym roku będzie jeszcze wyższa. Jednak trzeba zauważyć, że określenie, iż ktoś jest biedny, jest pojęciem względnym. Musimy pamiętać o innych grupach społecznych, które mają dochody przekraczające kryteria, o których mówiliśmy wcześniej, a bardzo potrzebują pomocy, np. emerytach i rencistach.

 

- Z niskimi emeryturami?

 

- Tak. Jeśli dwoje emerytów żyje razem i mają choćby najniższe emerytury, są w stanie sobie poradzić. Jednak, jeśli jedno z nich umiera, a druga osoba w zaawansowanym wieku choruje i zostaje sama z niską emeryturą, jej sytuacja ulega diametralnej zmianie na gorszą. Jeśli wyda 300-400 zł na czynsz, podobną kwotę na leki, to na życie pozostanie jej zaledwie 200-300 zł miesięcznie. Mało, bez pomocy najbliższej rodziny przestaje sobie radzić i wymaga pomocy ze strony państwa. Przyznajemy takim osobom coraz więcej świadczeń w postaci usług opiekuńczych. W Siedlcach już ponad 150 osób regularnie odwiedza opiekunka, która posprząta, ugotuje, zrobi zakupy, wyprowadzi na spacer. Jeśli starsza wiekiem osoba staje się coraz bardziej niesamodzielna, możemy skierować ją do Domu Pomocy Społecznej. W siedleckim DPS przebywa obecnie 107 osób, przy czym ok. 80 proc. to mieszkańcy miasta.   

 

- Jak wyjść z biedy?

 

- W rodzinach z osobą bezrobotną najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie pracy, co podnosi dochody rodziny. Natomiast emeryt lub rencista, który nie może dorobić, bez pomocy najbliższych lub państwa z biedy nie wyjdzie. Coraz częściej wsparcia ze strony MOPR wymagają też emeryci, którzy wpadają w spiralę długów, a ich sytuacja staje się dramatyczna. Trudne do rozwiązania są również problemy osób chorych psychicznie. Niestety nasze prawo jest tak skonstruowane, że w niektórych sytuacjach mimo szczerych chęci, pracownik MOPR nie jest w stanie podjąć szybkich, skutecznych decyzji. Pewną pomocą w tej sytuacji są dzienne domy pomocy, w których można umieścić osobę potrzebującą pomocy na kilka godzin dziennie. Dla osób w podeszłym wieku oraz somatycznie chorych takie usługi świadczy dom pomocy społecznej Nad Stawami w Siedlcach, natomiast dla osób z zaburzeniami psychicznymi Centrum Medyczno-Diagnostyczne przy ul. Czerwonego Krzyża w Siedlcach.

 

- Nie rozmawialiśmy jeszcze o bezdomnych.

 

- W Siedlcach działa Program Przeciwdziałania Bezdomności. Pierwszym etapem programu jest pobyt bezdomnego w schronisku przy ul. Południowej1. Miasto Siedlce ma 9  miejsc dla osób bezdomnych, a  obecnie przebywa tam siedem osób. Po co najmniej dwóch miesiącach pobytu w schronisku osoba bezdomna, na swój wniosek, może zamieszkać w mieszkaniu wspieranym przy ul. Kleeberga. W Mieszkaniach Wspieranych przebywają 24 osoby bezdomne  na 40 miejsc. W zimie liczba bezdomnych wymagających udzielenia schronienia jest wyższa.  Osobom bezdomnym świadczenia pieniężne przyznajemy bardzo ostrożnie, z wielką rozwagą, bo wielu z nich jest niestety uzależniona od alkoholu.

                

- Jak dużą kwotę pieniędzy przeznacza się na pomoc społeczną w Siedlcach?

 

- Budżet MOPR wynosi w tym roku 94 mln zł, przy czym blisko 50 mln zł przeznaczone jest na realizację świadczeń wychowawczych („500+”). Na wypłatę świadczeń rodzinnych mamy kwotę około 20 mln zł, a na pomoc społeczną ok. 10 mln zł.  W ramach programu „Dobry start 300+” za pośrednictwem MOPR pieniądze na wyprawki szkolne otrzyma w Siedlcach około 9 tys. dzieci . W budżecie MOPR są też między innymi pieniądze na rehabilitację społeczną ( PFRON), dopłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej, opłaty pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

 

- Jaką kwotę w ramach pomocy otrzymać jedna osoba lub rodzina miesięcznie?

 

- Wysokość zasiłków jest zróżnicowana, więc podam kilka przykładów. Osoba samotna może otrzymać 317 zł a rodzina – do 900 zł miesięcznie zasiłku okresowego. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604 zł. Z zasiłku stałego korzystają 443 osoby, niepełnosprawne i w wieku emerytalnym, którym nie przysługuje żadne inne świadczenie. Może być również przyznany zasiłek celowy na określony cel np. leki, węgiel, żywność itp. To nie są duże kwoty, ale taki jest sens pomocy społecznej. Wsparcie ze strony państwa i samorządu ma pomóc w rozwiązaniu najpilniejszych potrzeb materialnych osób, które nie mogą sobie same poradzić.

 

- Ile czasu upływa od złożenia wniosku o przyznanie świadczenia do wypłaty pieniędzy?

 

- Priorytetem są usługi opiekuńcze, które jesteśmy w stanie przyznać w przypadku osób wymagających pilnej pomocy w ciągu dwóch dni. Przy zasiłkach, według przepisów prawa na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji mamy miesiąc, ale w praktyce ten okres jest dużo krótszy. Po otrzymaniu wniosku jeden z 35 pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPR w Siedlcach przeprowadza wywiad środowiskowy, który po opracowaniu jest podstawą do wydania decyzji. Termin wypłaty przypada na ogół po upływie 10-14 dni od daty wywiadu, ale w skrajnych przypadkach jesteśmy w stanie zrealizować wniosek nawet w ciągu trzech dni. Pracownicy MOPR to przeważnie osoby z dużą wrażliwością na drugiego człowieka, ich rolą jest niesienie pomocy, charakteryzują się profesjonalizmem i skutecznością,

 

Rozmawiał: Sławomir Kindziuk.

 

Życie Siedleckie z 14 września 2018 r.

 

 

 

 

 

Wiesław Augustyniak. Zjednoczeni w miłości do koni

Miasto10 czerwca 2019, 13:19
Przez Akademicki Klub Jeździecki Horpluch przewinęło się kilkuset siedleckich studentów, ale teraz nie ma chętnych do działalności. Bardziej aktywny jest Szkolny Klub Jeździe...

Koncert O Polsce w rytmie rocka

Miasto04 czerwca 2019, 12:03
WE wtorek 4 czerwca, w 30. rocznicę  pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu, o godz. 19 na Placu gen. Sikorskiego w Siedlcach rozpocznie się k...

Robert Chojecki: Będzie trochę sporów

Miasto28 maja 2019, 11:22
O zmianie barw politycznych, sytuacji w Radzie Miasta, współpracy radnych z prezydentem, propozycji ustawienia butelkomatów i projekcie organizacji i finansowania siedleckieg...

W sobotę Noc Muzeów. Biżuteria pod Jackiem

Miasto16 maja 2019, 12:39
W sobotę 18 maja muzea w całym kraju zapraszają na doroczną „Noc Muzeów”.  W Siedlcach ciekawy program imprez przygotowało m.in. Muzeum Regionalne przy ul. Piłsudskieg...

XII Siedlecki Jarmark św. Stanisława

Miasto08 maja 2019, 10:42
W piątek i sobotę 10-11 maja władze samorządowe Siedlec zapraszają mieszkańców na XII Siedlecki Jarmark św. Stanisława pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce i Biskupa Si...