Dzisiaj jest Poniedziałek, 17 czerwca, godzina: 04:58

Miasto

Bolesław Białas: Nie tylko dopalacze

Miasto13 września 2018, 13:15

W blisko 80-tysięcznych Siedlcach jest około 600 osób uzależnionych od alkoholu i około 250 osób uzależnionych od narkotyków. Ponadto kilkanaście osób uzależnionych jest od hazardu. To liczby osób zgłaszających się do placówek lecznictwa odwykowego w ciągu roku, od wielu lat są podobne - mówi w wywiadzie Bolesław Białas, pełnomocnik Prezydenta Miasta Siedlce ds. rozwiązywania problemów uzależnień.

 

Czy władze miasta mają wiarygodne dane o skali osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu itp. wśród mieszkańców Siedlec?

 

Dysponujemy dwoma rodzajami danych. Pierwsze źródło to dane zbierane przez z nas z poradni leczenia uzależnień w Siedlcach. Wiemy ile osób zgłasza się, aby podjąć leczenie lub już je podjęli i kontynuują. W blisko 80-tysięcznych Siedlcach jest to grupa licząca około 600 osób uzależnionych od alkoholu i około 250 osób uzależnionych od narkotyków. To liczby osób zgłaszających się do placówek lecznictwa odwykowego w ciągu roku, od wielu lat są podobne. Bardziej precyzyjnych danych statystycznych nie mamy, gdyż w stosunku do osób dorosłych badań określających np. w procentach grupę osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków wśród mieszkańców miasta się nie prowadzi.

 

A drugie źródło?

 

Mamy lokalne wyniki tzw. badań ESPAD-owskich (Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach) przeprowadzanych w krajach europejskich, które w Siedlcach realizowane są co cztery lata od 1999 roku pod nazwą „Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie Siedlec”. Ostatnie przeprowadzono w 2015 roku na próbie 1381 dziewcząt i chłopców z III klas gimnazjalnych (16 lat) oraz II klas szkół ponadgimnazjalnych (18-19 lat). Pokazują one skalę zjawisk różnych uzależnień i tendencje. Ponadto dysponujemy danymi o globalnej sprzedaży alkoholu na terenie miasta. W 2017 roku mieszkańcy Siedlec wydali na alkohol 87 mln zł i kwota ta z roku na rok rośnie.  

 

Kilka tygodni temu w województwie łódzkim po użyciu dopalaczy zmarło 10 osób. Czy zjawisko zażywania dopalaczy w Siedlcach występuje?

 

Tak, chociaż w Siedlcach zażywania dopalaczy, w porównaniu z problemem picia alkoholu przez młodych ludzi, na szczęście występuje w mniejszej skali, co nie znaczy, że bagatelizuję to niezwykle groźne zjawisko. Według badań ESPAD w 2011 roku problem dopalaczy wśród siedleckiej młodzieży był marginalny, bo rynek tych używek dopiero się rozwijał. Jednak już 2015 roku w ostatnim miesiącu przed badaniem dopalacze zażywał w gimnazjum co dwudziesty chłopak i kilka procent dziewcząt. Podobne wskaźniki zażywających dopalacze wykazały badania w szkołach średnich.

 

Wyniki badań zjawiska picia alkoholu przez siedlecką młodzież są gorsze?

 

W porównaniu do badań z 2011 roku ostatnie wskaźniki są nieco niższe, ale to dużo szersze zjawisko. Rośnie zwłaszcza grupa dziewcząt sięgających po alkohol. W 2015 roku w ostatnim miesiącu przed badaniem alkohol piło 39,6 proc. chłopców i 39,9 proc. dziewcząt z gimnazjum. Natomiast w drugiej klasie szkoły średniej w tym okresie chociaż raz piło 76,3 proc chłopców. Badania te potwierdzają, że zbyt dużo młodzieży szkolnej pije alkohol za wcześnie i za często. W dodatku - jak podają sami uczniowie - mają do niego bardzo łatwy dostęp.

 

A narkotyki?

 

Niestety, widoczny jest wyraźny wzrost zażywania marihuany i haszyszu. Na przykład w 2007 roku po te narkotyki sięgało w ostatnim roku przed badaniem 7 proc. uczennic szkół średnich, a w 2015 roku już niemal 20 proc. Natomiast wśród uczniów tych szkół jest to wzrost z 26 proc. do ponad 35 proc. W młodszym roczniku, wśród gimnazjalistów również zarysowuje się tendencja wzrostowa. Inne wskaźniki z badań także potwierdzają ten trend. Uzależnienie od narkotyków i dopalaczy wiąże się z innym groźnym zjawiskiem wejścia w kontakt ze środowiskami przestępczymi. Podejmujący próby wyjścia z tych uzależnień są nękani przez dilerów, którzy nachodzą wyleczonych i zrywających kontakty. Przychodzą i mówią „kupowałeś, to kupuj dalej”, bo muszą upłynnić towar, a najpierw idą swoich wcześniejszych klientów.  

 

Czy w Siedlcach są miejsca, w których można podjąć leczenie uzależnień?

 

Oczywiście. Na terenie miasta są trzy poradnie zatrudniające wykwalifikowanych specjalistów, którzy pomagają uzależnionym w wychodzeniu z nałogów, także ich rodzinom. Są to poradnie: NZOZ Centrum przy ul. Czerwonego Krzyża 41, Stowarzyszenia „Powrót z U” przy ul. Kilińskiego 40 oraz SPZOZ przy ul. Starowiejskiej (budynek szpitala) Informacje dotyczące poradni są dostępne w internecie.    

 

Co zmienia się w ostatnich latach w charakterystyce osób podejmujących leczenie od uzależnień?

 

Nadal zgłasza się dużo osób uzależnionych od alkoholu. Jednak z obserwacji poczynionych przez pracujących w Siedlcach terapeutów wynika, że przychodzi do nich coraz więcej osób z rozpoznaniem uzależnień „krzyżowych”, np. alkohol plus amfetamina lub alkohol plus uzależnienie behawioralne, w tym np. hazard.

 

Hazard jest równie groźnym uzależnieniem?

 

Tak, gdyż wiąże się na ogół ze stratą dużych pieniędzy, co odczuwa boleśnie nie tylko uzależniony, ale także jego rodzina. Uzależnieni początkowo próbują sami odegrać wysoką przegraną w karty, zakładach bukmacherskich lub na automatach, ale zwykle wchodzą w hazardowy nałóg coraz mocniej. Do siedleckich poradni zgłasza się rocznie kilkanaście osób pragnących wyleczyć się z hazardu. Mamy program do leczenia z tego uzależnienia. Przy okazji dodam, że skala nałogowego grania na „jednorękich bandytach” nieco zmniejsza się, gdyż w ostatnich latach państwo podjęło skuteczną walkę z ustawianiem nielegalnych automatów. W Siedlcach też znikło kilka takich punktów.

 

A uzależnienie od Internetu?

 

To poważny problem narastający w ostatnich latach, dotykający głównie młodych ludzi. Z uzależnieniem od Internetu wiążą się inne negatywne zjawiska: stalking i śledzenie w sieci, brak koncentracji w szkole, bezsenność, przemocowe historie.

 

Czego Siedlce potrzebują, bo nie ma u nas by skutecznie walczyć z uzależnieniami?

 

Nie ma w Siedlcach poradni oferujących programy leczenia z uzależnień młodzieży poniżej 18 lat. Jedno takie miejsce (Poradnia przy ul. Kilińskiego) nie wystarcza. Jako pełnomocnik prezydenta miasta ds. rozwiązywania problemów uzależnień prowadzę działania zmierzające do utworzenia takich miejsc.

 

Ile i skąd pochodzą pieniądze na profilaktykę i walkę z uzależnieniami w Siedlcach?

 

Rada Miasta Siedlce uchwala na każdy rok Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz co cztery lata Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii (aktualny obowiązuje do 2020 roku). Pieniądze pochodzą od przedsiębiorców z opłat za wydawane koncesje na sprzedaż alkoholu i mogą być przeznaczone wyłącznie na projekty realizowane w ramach wspomnianych programów miejskich. W tym roku jest to kwota około 1 miliona 700 tysięcy złotych.

 

Kto dostaje pieniądze z tych programów?

 

Możemy podzielić beneficjentów na trzy bloki. W pierwszym miasto dofinansowuje działalność Centrum Integracji Społecznej, prowadzące reintegrację społeczną i zawodową osób znajdujących się w trudnej sytuacji. W drugim bloku umieściłbym organizacje pozarządowe prowadzące na terenie miasta różnego rodzaju działalność profilaktyczną. Organizacje te otrzymują w drodze konkursów na realizację konkretnych projektów na ogół od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.  W trzecim bloku wspieramy sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. Tu głównym beneficjentem jest Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, ale mniejsze kwoty na wybrane projekty otrzymują też szkoły, kluby sportowe, organizacje społeczne. Osobiście uważam, że szeroka oferta sportowa i rekreacyjna skierowana do młodzieży jest jednym z najlepszych i najskuteczniejszych sposobów na wypracowanie zdrowego stylu życia, innego niż rujnujące osobowość młodego człowieka wejście w uzależnienia.

 

 Rozmawiał: Sławomir Kindziuk.

 

„Życie Siedleckie” z 31 sierpnia 2018 r.

Wiesław Augustyniak. Zjednoczeni w miłości do koni

Miasto10 czerwca 2019, 13:19
Przez Akademicki Klub Jeździecki Horpluch przewinęło się kilkuset siedleckich studentów, ale teraz nie ma chętnych do działalności. Bardziej aktywny jest Szkolny Klub Jeździe...

Koncert O Polsce w rytmie rocka

Miasto04 czerwca 2019, 12:03
WE wtorek 4 czerwca, w 30. rocznicę  pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu, o godz. 19 na Placu gen. Sikorskiego w Siedlcach rozpocznie się k...

Robert Chojecki: Będzie trochę sporów

Miasto28 maja 2019, 11:22
O zmianie barw politycznych, sytuacji w Radzie Miasta, współpracy radnych z prezydentem, propozycji ustawienia butelkomatów i projekcie organizacji i finansowania siedleckieg...

W sobotę Noc Muzeów. Biżuteria pod Jackiem

Miasto16 maja 2019, 12:39
W sobotę 18 maja muzea w całym kraju zapraszają na doroczną „Noc Muzeów”.  W Siedlcach ciekawy program imprez przygotowało m.in. Muzeum Regionalne przy ul. Piłsudskieg...

XII Siedlecki Jarmark św. Stanisława

Miasto08 maja 2019, 10:42
W piątek i sobotę 10-11 maja władze samorządowe Siedlec zapraszają mieszkańców na XII Siedlecki Jarmark św. Stanisława pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce i Biskupa Si...