Dzisiaj jest Sobota, 04 kwietnia, godzina: 19:50

Miasto

Roman Ignaciuk. Popieramy prezydenta miasta

Miasto12 stycznia 2020, 17:10

O braku poparcia inicjatyw Bezpartyjnych Siedlec i prezydenta Andrzeja Sitnika ze strony radnych z pozostałych klubów, uchwaleniu budżetu miasta na 2020 rok tylko ich głosami oraz własnych inicjatywach w tej kadencji - mówi w wywiadzie Roman Ignaciuk, radny z Klubu Bezpartyjne Siedlce, nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach.

 

Radni PiS i PO blokują wszystkie ważne inicjatywy prezydenta Andrzeja Sitnika i radnych BS. Spodziewaliście się, że już po roku znajdziecie się w oblężonej twierdzy, sytuacji praktycznie bez wyjścia?

Nie jest aż tak źle, jak może się wydawać. Przez ostatni rok udało się wprowadzić kilka ważnych rozwiązań dla naszych mieszkańców. Nawet radni z innych opcji głosowali razem z nami, nie wnosząc wielu uwag. Przygotowałem np. kilka uchwał dotyczących komunikacji miejskiej, dzięki którym powstał nowy przystanek autobusowy przy ulicy Szkolnej, zlikwidowano puste przejazdy przy ulicy Starowiejskiej na wysokości kina, ponieważ autobusy jadące od strony ulicy Kazimierzowskiej nie zatrzymywały się tam ze względu na małą odległość pomiędzy przystankami. I najważniejsza nasza uchwała, która do tej pory była pomijana przez media, wprowadzająca darmowe przejazdy komunikacją miejską dla dzieci do 9 roku życia oraz uczniów wszystkich siedleckich szkół na zawody sportowe, pływalnię, lodowisko, wydarzenia kulturalne lub przeglądy stomatologiczne. Dzięki zaangażowaniu prezydentów, naczelnika, pracowników UM, prezesa MPK i złożonych przeze mnie interpelacji uchwała ta została pomyślnie przyjęta przez wszystkich radnych i wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku.

 

Jednak generalnie jesteście w mniejszości.

Odnosząc się do działań Rady Miasta, uważam, że nie ma współpracy radnych BS a  radnymi z PiS i PO. Radni tych opcji coraz częściej mówią jednym głosem, próbując dyskredytować pracę radnych BS. Myślę, że jest to spowodowane ich złym nastawieniem do Andrzeja Sitnika, który dzięki demokratycznym wyborom otrzymał od mieszkańców miasta mandat do sprawowania urzędu prezydenta, z czym część radnych do dzisiaj nie może się pogodzić. Mówię tak ze względu na liczne bezpodstawne ataki kierowane w stronę pana prezydenta przez grupę radnych podczas komisji i sesji Rady Miasta. Kilku z tych radnych znam od wielu lat, tym bardziej więc się dziwię, że przy braku wspólnego zdania czy podobnych poglądów na różne sprawy, uderzają w kogoś personalnie, zamiast prowadzić merytoryczną dyskusję. Nie widzę tu żadnej winy po stronie prezydenta, który wielokrotnie zapraszał wszystkich radnych do wspólnych działań. Pan prezydent zawsze ma otwarte drzwi i każdy mieszkaniec może spotkać się z nim, a tym bardziej radny. Wystarczy tylko odrobina chęci i dobrej woli.

 

Na sesji 16 grudnia opozycja wstrzymała się od głosu przy uchwalaniu projektu budżetu prezydenta na 2020 rok. Co pan sądzi na ten temat?

Budżet został uchwalony przez 6 radnych z Bezpartyjnych Siedlec. Pozostali radni wstrzymali się od głosu, tym samym nie biorąc odpowiedzialności za obecny budżet za rok 2020. Przypomnę, że rok temu w podobnej sytuacji, gdzie budżet przygotowywany był przez poprzednich włodarzy, radni BS głosowali za uchwaleniem budżetu.

 

Czy macie pomysły na złagodzenie sytuacji w radzie? Może pójdziecie na kompromisy, będzie więcej dialogu BS z PO i PiS?

Moim zdaniem nie walczymy z nimi w radzie, staramy się do każdego zagadnienia podchodzić poważnie, z należytą dbałością. Każdy z nas jest inny, więc starcia w radzie zdarzają się, to oczywiste, że każdy może mieć odrębne zdanie. Powinniśmy wymieniać się poglądami, wspierać się, nie narzucać nikomu swojego zdania, a dążyć do osiągnięcia konsensusu dla dobra wszystkich mieszkańców Siedlec. To powinno cechować wszystkich radnych, bez względu na orientację polityczną, gdyż samorząd rządzi się swoimi prawami. Mniej polityki, a więcej rozsądku w podejmowaniu kluczowych decyzji.

 

W pierwszym półroczu rada będzie głosować nad absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta. Jeśli wygra opozycja, otworzy drogę do rozpisania referendum. Jaki scenariusz pan przewiduje?

Biorąc pod uwagę burzliwą dyskusję, która miała miejsce rok temu, to nie wróżę nic optymistycznego dla prezydenta. Budżet został zrealizowany i w tym wypadku mam nadzieję, że obejdzie się bez przeszkód. Obawiam się natomiast, że tak jak rok temu może zabraknąć głosów podczas głosowania nad wotum zaufania. Mamy tak skonstruowane prawo, że bez podania przyczyny radni mogą nie udzielić poparcia i wtedy zostanie rozpisane referendum. Nietrudno się domyślić, kto w radzie będzie do tego dążył. To, czy prezydent jest dobrym gospodarzem, zweryfikuje wynik referendum, jeżeli do niego dojdzie. Ja popieram działania Andrzeja Sitnika, który w ciągu roku swojej pracy udźwignął budżet przygotowany przez poprzednią ekipę i wzorowo wywiązał się ze swoich zobowiązań wobec mieszkańców mimo trudności finansowych, które dostał w spadku.

 

Jakimi problemami miasta zajmuje się pan w radzie? Czego oczekują od pana wyborcy?

Temat rzeka. Prawdę mówiąc, radni z BS zajmują się wszystkimi sferami życia miasta. Uczestniczymy w pracach wszystkich komisji, a jest ich 7, by mieć rzeczywiste spojrzenie na problemy miasta. Swoje działania w samorządzie skupiam przede wszystkim na poprawie jakości życia mieszkańców Siedlec. Dzięki moim interpelacjom, bardzo dobrej współpracy z prezydentami, naczelnikami różnych wydziałów, z prezesami spółek miasta udało się nam przygotować kilka uchwał poprawiających życie w mieście i zrealizować w części obietnicę wyborczą stowarzyszenia BS odnośnie darmowej komunikacji miejskiej. Pracuję nad poprawą infrastruktury rowerowej. Przygotowuję projekt połączenia wszystkich ścieżek rowerowych w Siedlcach w jedną całość, która ma być dobrej jakości, wygodna, a przede wszystkim bezpieczna. Jest to niezmiernie trudne przedsięwzięcie, zważywszy na słabą kondycję finansową miasta. Mam nadzieję, że ścisła współpraca z pracownikami Urzędu Miasta przyczyni się do osiągania celów, które wydają się być odległe, ale w niedługim czasie mogą być na wyciągnięcie ręki. Podczas prac z radnymi BS i panem prezydentem wdrażamy następny nasz punkt z programu wyborczego, czyli rewitalizacja parku Aleksandria.

 

Bodaj w listopadzie rozpoczęły się w parku prace.

Pierwszy etap obejmuje ścieżkę rowerowo-rolkową o nawierzchni asfaltowej dookoła parku w jego obrębie. Następnie przewidziane jest zainstalowanie nowoczesnego oświetlenia LED, by móc bezpiecznie o zmierzchu spędzać tam wolny czas. W kolejnym etapie nastąpi stworzenie ścieżek do spacerów. Wielki udział w tym przedsięwzięciu będą mieli mieszkańcy Siedlec, którzy w głosowaniu nad budżetem obywatelskim oddadzą swój głos na ten projekt.

Wspomniałem wcześniej o oświetleniu. Chciałbym powiedzieć, że współpracuję z UM w celu poprawy jakości oświetlenia ulic. Jest to niezmiernie ważne dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.

 

Ostatnio modnym tematem stała się ekologia. Co w tym zakresie proponujecie?

Boli mnie też zła jakość powietrza w Siedlcach. Mam kilka pomysłów odnośnie zmiany tego stanu rzeczy. Mam nadzieję, że uda się nam w przyszłości zmniejszyć, a nawet zlikwidować wysokie stężenie w powietrzu niebezpiecznych związków, które są niezmiernie szkodliwe dla naszego zdrowia.

Jako stowarzyszenie Bezpartyjne Siedlce od 3 lat organizujemy akcję sadzenia drzewek. W każdym roku kupujemy około 3000 sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów, które dostarczają tlen, wentylują powietrze i działają antysmogowo, pochłaniając duże ilości zanieczyszczeń. W naszą akcję angażujemy siedleckie przedszkola, szkoły, działkowiczów i mieszkańców, którzy, sadząc je, wspierają naszą walkę o czyste powietrze.

Od 2 lat bierzemy czynny udział w akcjach ekologicznych związanych z porządkowaniem terenów miasta przy współudziale Zakładu Utylizacji Odpadów.

Nasi członkowie angażują się w różne inicjatywy charytatywne. Ostatni koncert Lady Pank w Siedlcach dla Patryka i Martynki zorganizowany był przez Karola (BS) i Iwonę Świderskich przy współudziale miedzy innymi BS i Agencji Rozwoju Miasta.

Wspominałem już o funduszu partycypacyjnym, czyli inicjatywie mieszkańców, którzy biorą czynny udział w modernizacji naszego miasta poprzez zgłaszanie projektów i głosowanie nad nimi. Z inicjatywy BS w tym zakresie kilka projektów doczeka się realizacji, co w znaczącym stopniu ułatwi nam życie.

W pracy w radzie miasta najważniejsza jest dla mnie poprawa warunków życia w naszym mieście. Mam wiele pomysłów, które będę się starał wprowadzić w życie przy współudziale wszystkich radnych. Oczekiwania wyborców są duże, staram się im sprostać. Wiele osób zwraca się do mnie z prośbą o pomoc w różnych trudnych sytuacjach. Na bieżąco pomagam i przy okazji dowiaduję się, jak jest dużo codziennych problemów, na pozór błahych, a w rzeczywistości wielkich, które trzeba załatwić, by życie w naszym mieście było wspaniałe.

 

Rozmawiał Sławomir Kindziuk.

Fot. Katarzyna Polkowska

Życie Siedleckie z 3 stycznia 2020 r.

Jacek Myszkowski. Stoimy w miejscu, mamy constans.

Miasto24 lutego 2020, 12:21
Uważam, że miasto może korzystać z dywidend, byle służyły rozwojowi, a nie były kolokwialnie mówiąc przejadane. Przy korzystaniu z ich powinna być zachowana równowaga. W pie...

Krzysztof Chaberski. Mamy inne wizje

Miasto15 lutego 2020, 19:53
Było kilka spięć między nami: olbrzymi wzrost opłaty za segregację śmieci, czynsze w mieszkaniach komunalnych i STBS, o finansowanie sportu, dywidendy ze spółek miejskich, itd. Mieli...

Joanna Janus. W emerytach jest energia

Miasto10 lutego 2020, 10:28
W wykładach Siedleckiego Uniwersytetu III Wieku uczestniczy 850 emerytów, a ponad 400 oczekuje na przyjęcie. Dla niektórych samotnych osób spotkanie na wykładzie lub udział...

Maciej Nowak. To tylko administrowanie miastem

Miasto31 stycznia 2020, 09:57
Moim zdaniem wchodzimy w okres stagnacji, który będzie się pogłębiał i potrwa kilka lat. Prezydent ograniczył się do administrowania miastem i nie przedstawił żadnej wizji Siedlec n...

Sławomir Garucki. Kopciuchy wciąż dymią

Miasto26 stycznia 2020, 17:03
Strażnicy miejscy w ostatnim okresie przeprowadzili blisko 50 kontroli czym ludzie palą w piecach. Interweniujemy w związku ze zgłoszeniami mieszkańców lub z inicjatywy własnej i z prz...