Dzisiaj jest Poniedziałek, 28 września, godzina: 01:34

Miasto

Siedlce obywatelskie?

Miasto07 września 2020, 19:56

Niektóre z istniejących w Siedlcach stowarzyszeń i fundacji są bardzo aktywne, inne w mniejszym stopniu. Brakuje badań i mierników, ale mimo wszystko można uznać, że mieszkańcy Siedlec to już społeczeństwo obywatelskie – mówi z rozmowie Leszek Borkowski, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Siedlce.

 

W pana kompetencji są sprawy tzw. trzeciego sektora. W jakim stopniu mieszkańcy Siedlec są już społeczeństwem obywatelskim?

Tak naprawdę nie wiemy, bo nie mamy precyzyjnych mierników ani wyników jakichkolwiek badań na ten temat. Jak to przeliczyć, które dane będą wiarygodne? Są bazy istniejących na terenie miasta organizacji z liczbą ich członków. Można przeliczać te dane w stosunku do liczby mieszkańców, ale jak zmierzyć aktywność stowarzyszeń? Niektóre są bardzo aktywne, inne w mniejszym stopniu. Mimo wszystko uważam, że Siedlce pod tym względem wypadają nieźle. W dużej części mieszkańcy miasta to już społeczeństwo obywatelskiego.

 

Ile jest w Siedlcach organizacji pozarządowych (w skrócie NGO, z ang. non-government organization)?

Na terenie miasta istnieje 45 fundacji oraz około 180 różnego typu stowarzyszeń.  Są to

stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i rejestrowane przez prezydenta miasta, jak uczniowskie kluby sportowe i inne kluby sportowe nie prowadzące działalności gospodarczej, stowarzyszenia zwykłe. Można uznać, że około 120 współpracuje z Urzędem Miasta. Jesienią każdego roku tyle ankiet rozsyłamy, a wraca do nas około 50-60. Odpowiadają zazwyczaj te, które ubiegają się o granty w ramach Programu Współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Mamy wypracowane zasady współpracy z nimi przy podziale środków dzielonych w ramach wspomnianego programu.

 

A konkretniej, co to za organizacje?

Z bardziej znanych, prowadzących szerszą działalność należy wymienić np. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec „Podlasie”, TKKF Ognisko „Siedleckie”, PTTK Oddział „Podlasie”, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach, a z mniej znanych choćby Klub NoWi Siedlce propagujący nordic walking. Bardzo aktywne są siedleckie kluby sportowe. Dużo stowarzyszeń ma bardzo sprecyzowane cele działalności, np. „Nasza Stara Ósemka” zabiegające o pamięć o tej szkole podstawowej, Bank Żywności w Siedlcach przeprowadzający zbiorki żywności na rzecz potrzebujących takiej pomocy.

 

Jakie są zasady współpracy miasta z NGO?

Co roku przed ogłoszeniem naboru ofert w realizacji zadań, na których miastu najbardziej zależy, organizujemy spotkania z ich przedstawicielami. Reprezentatywnym forum do konsultacji jest Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Siedlce. Przepisy prawne pozwalają prezydentowi miasta na powołanie własnego formalnego ciała doradczego, ale przedstawiciele istniejącej rady, którzy sami ją powołali, uznali, że ta rada skupiająca kilkadziesiąt organizacji w wystarczający sposób zaspakaja ich oczekiwania w zakresie współpracy z miastem. Po spotkaniu w uzgodnieniu z radą przygotowujemy program współpracy, a potem przyjmujemy oferty, komisje konkursowe przygotowują propozycje kwot dotacji, na końcu prezydent przydziela środki. Po zawarciu umów pieniądze przekazywane są na konta organizacji. Dotacjobiorcy mają obowiązek rozliczenia się z wydatkowania przyznanych funduszy.

 

Czy są konfliktowe sytuacje?

Istotnych sporów czy kłótni nie ma, ale bywa, że organizacje mają inne zdanie. Dyskusje są zawsze nad kwotami dotacji w momencie tworzenia programu na dany rok. Na ogół prezydent przychyla się do postulatów organizacji i uwzględnia ich wnioski, wnosząc do programu poprawki. 

 

Wszystkie organizacje występują o dotację?

Nie, chociaż są NGO jakby tylko nastawione na granty z miasta i opierające o nie swoją działalność. Wiele organizacji, pomijając Miasto, albo nie występuje o granty każdego roku, stara się o fundusze z programów rządowych, w Sejmiku Województwa Mazowieckiego, sami wyszukują sponsorów. To pozytywne zjawisko, świadczy o prężności ich członków i liderów.

 

Jakie kwoty przeznacza miasto Siedlce na wsparcie działalności organizacji pozarządowych?

W 2020 roku do podziału między siedleckie NGO zapisano w budżecie miasta 5 mln 904 tys. zł.  Do wspieranych grantami priorytetowych zadań na rzecz mieszkańców Siedlec realizowanych przez nie w tegorocznym programie zaliczono m.in. zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, ochrony i promocji zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży, organizację imprez kulturalnych i sportowych, itd.  Organizacje otrzymają od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Jednostkowo największe wsparcie otrzymują największe kluby sportowe, po kilkaset tysięcy złotych rocznie.  

 

Na terenie miasta istnieje Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Co to za struktura?

Centrum realizuje zapotrzebowanie organizacji pozarządowych na wsparcie edukacyjne i eksperckie, merytoryczne i techniczne. Organizuje członkom NGO konferencje, szkolenia i konsultacje indywidualne, udziela pomocy prawnej. Ogólnie mówiąc promuje tzw. trzeci sektor i jego liderów oraz wpiera budowę społeczeństwa obywatelskiego. Wcześniej Centrum prowadziło Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia”, teraz – Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka”, które wygrało konkurs na jego prowadzenie i otrzymuje z miasta na ten cel dotację.    

 

O tym jakie jest społeczeństwo Siedlec świadczy też chyba zainteresowanie Budżetem Obywatelskim.

To jeszcze jeden dobry przykład na to, że z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w Siedlcach jest nieźle. Zainteresowanie tym budżetem jest duże i rośnie. W jego ramach mieszkańcy zgłaszają dużo inicjatyw, mają realny wpływ na to co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu. Poprzez Budżet Obywatelski poprawiamy funkcjonowanie miasta.  

 

Rozmawiał Sławomir Kindziuk      

 

Koncert na Dni Siedlec z Patrycją Markowską

Miasto31 sierpnia 2020, 22:39
Patrycja Markowska oraz zespół Poparzenia Kawą Trzy będą gwiazdami koncertu z okazji Dni Siedlec, który odbędzie się w sobotę 5 września o godz. 18 na terenach zielonych przy ...

Profesor Mirosław Minkina rektorem elektem UPH

Miasto12 czerwca 2020, 16:27
Uczelniane Kolegium Elektorów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, w dniu 3 czerwca, wybrało  dr hab. Mirosława Minkinę, profesora uczelni, Rektore...

Prof. Tomasz Nowak: Sztuka nas wzbogaca

Miasto10 kwietnia 2020, 20:48
Reklama musi być osadzona w przestrzeni publicznej, komponować się z otoczeniem, architekturą zabudowy, a tak nie jest. W większości miast, także w Siedlcach, jest w tym zbyt dużo przypadko...

Jacek Myszkowski. Stoimy w miejscu, mamy constans.

Miasto24 lutego 2020, 12:21
Uważam, że miasto może korzystać z dywidend, byle służyły rozwojowi, a nie były kolokwialnie mówiąc przejadane. Przy korzystaniu z ich powinna być zachowana równowaga. W pie...

Krzysztof Chaberski. Mamy inne wizje

Miasto15 lutego 2020, 19:53
Było kilka spięć między nami: olbrzymi wzrost opłaty za segregację śmieci, czynsze w mieszkaniach komunalnych i STBS, o finansowanie sportu, dywidendy ze spółek miejskich, itd. Mieli...